NA POCZĄTEK
  POŁOŻENIE
  HISTORIA
  BUNKRY

Parafia w Goryniu...

  GALERIA
  DOWNLOAD
  PARAFIA


Parafia w Goryniu istniała już w pierwszej połowie XV wieku, potwierdza to dokument z 25 czerwca 1345r w którym papież Klemens XVI polecił biskupowi pomezańskiemu Bertoldowi wziąć pod opiekę proboszcza goryńskiego Mikołaja i wprowadzić go w posiadanie probostwa.
    W 1789r Goryń należał do parafii Kisielickiej, a w 1938r został pobudowany nowy kościół wyznania ewangelickiego, pełnił on tą funkcję do 1945 roku.
    Po II wojnie światowej na skutek napływu do Gorynia ludności wyznania Rzymsko-Katolickiego kościół zaczął pełnić funkcję świątyni rzymsko-katolickiej.
    W okresie powojennym do dnia 26.04.1981r w Goryniu był wikariat wieczysty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kisielicach.
    Od dnia 26.04 1981r powstała parafia w Goryniu pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, powołał ją do istnienia Biskup Warmiński Józef Glemp dekretem z dnia 07.04.1981r. Obecnie parafia należy do dekanatu Susz, a w jej skład wchodzą: Goryń, Kantowo, Wałdowo.

    W 2006 roku w Goryniu obchodzono uroczyście 25-lecie powstania Parafii.


Akcja "Pajacyk"

Copyright © Paweł Kuś

Kościół
Kościół w GoryniuNa początek|Położenie|Historia|Bunkry|Galeria|Download|Parafia